Adinvest Facebook Social widget area

Slovenska znanstvena fundacija pripravlja v svojem srebrnem jubiljenem letu tudi jubilejni slovenski festival znanosti. Potekal bo med 24. in 26. septembrom 2019 na več lokacijah v Ljubljani, osrednja pa bo na Večni poti 113. Geslo letošnjega festivala bo Ko znanost postane moja strast, posvečen pa bo spominu na življenje in delovanje treh velikih slovenskih osebnosti, ki so se uveljavile v svetu: vizionarju vesoljskih poletov in bivanja v vesolju-Hermanu Potočniku Noordungu (1892-1929); zdravniku in kemiku Nobelovemu nagrajencu, Frideriku Preglu (1869-1930) ter misijonarju in raziskovalcu v Afriki, Ignaciju Knobleharju (1819-1858).

Festival bo vsebinsko izredno bogat-od proslavitve pomembnega dogodka izpred 50 let-prvega pristanka človeške posadke na Mesecu, o velikih teleskopih, ki jih uporabljajo znanstveniki, o Mesečevih in Sončevih mrkih, o eksperimentih in odkritjih v naravoslovju, o spoznavanju narave in človeka na drugačen način, o antični kulturi in civilizaciji, o dosežkih na področju računalništva in robotike, o poštenosti in pravičnosti, do strasti, ki ob znanju vodi raziskovalce, da odkrivajo nova spoznanja, ki prispevajo k razvoju in ohranjanju miru ter o podnebnih spremembah, ki vznemirjajo in tako izzivajo prebivalce našega planeta.

Okvirni festivalski program bo SZF objavila na tej spletni strani v drugi polovici avgusta.

Do vključno 31. julija 2019 so priprave na 25. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo podprli ali sklenili pogodbe o podpori:

Donatorji med organizacijami

 • Omega, d.o.o., Ljubljana
 • Arcont, d.d., Gornja Radgona
 • Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana
 • Kliping, d.o.o., Ljubljana
 • List, d.o.o., Ljubljana
 • Sika, d.o.o., Trzin
 • Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana
 • BTC, d.d., Ljubljana
 • Unija računovodstvo, d.o.o., Ljubljana
 • Inotherm, d.o.o., Prigorica
 • SIQ Ljubljana
 • GEN energija, d.o.o., Krško
 • ROCHE farmacevtska družba, d.o.o., Ljubljana

Podporniki z dotacijo

 • Univerza v Ljubljani
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (podpisana pogodba)

Sponzorji

 • Kemomed, d.o.o., Kranj
 • Krka, d.d., Novo mesto (podpisana pogodba)

Donatorji med državljani

Stjepan ŠAUBERT · Andrej ŠMALC · Lili KORNHAUSER-CERAR · Metka POVŽ · Ljubo BAVCON · Robert REPNIK · Janez SODRŽNIK · Milan POPOVIČ · Valerija OSTERC · Mojca ŠUKLJE · Boris TOMC · Anton KONČNIK · Aljoša LIPOVŠEK · Boštjan PEČNIK · Peter FAJFAR · Boštjan ŽEKŠ ·Andrej REMŠKAR · Darko STOJAN · Žiga ŠMIT · Zoran JANKOVIĆ · Rudolf KROPIVNIK · George MEJAK · Vera ALJANČIČ-FALEŽ · Mojca ALJANČIČ · Franc VREVC · Vlasta KRMELJ · Primož ŠEGEDI ·Matjaž Slavko ILNIKAR · Jože KRAŠOVEC · Franc VREČER · Stanislav L. KRISTL · Aleš MIŽIGOJ · Lev KREFT · Barica MARENTIČ-POŽARNIK · Andreja KOCIJANČIČ · Mladen EST · Valter DOLEČEK · Jurij KUNAVER · Ludvik JEVŠENAK · Veronika ABRAM · Jože MAČEK · Mojca VIZJAK-PAVŠIČ · Štefka KUČAN · Mitja SLAVINEC · Simon PIRC · Miklavž PLENIČAR · MIRAN VESELIČ · Mitja ZUPANČIČ · Zdravko MLINAR · METKA BUDIHNA · Majda POTRATA · Borut BOŽIČ · Alenka MALEJ · Ilija DIMITRIEVSKI · Anton BERGANT · Jadran FAGANELI · Majda ŽIGON · Stanislav STRMČNIK · Tomaž GYERGYEK · Franc CVELBAR · Uroš STANIČ · Maca JOGAN ·