Filantropi za več znanosti na Slovenskem (knjižni projekt)

            Filantropija ima v Evropi globoke in mogočne korenine ter bogato preteklost in obetavno prihodnost. Že stoletja je sestavni del evropske kulture in civilizacije, ki ju je evropski človek prenesel tudi na druge kontinente in so jo stoletja oblikovali kulturni, religiozni in politični dejavniki.

            Vseskozi so evropsko filantropijo uresničevali ljudje, ki so se zavedali svoje odgovornosti do ekonomsko in socialno ogroženih posameznikov ali skupin ljudi, ki v danem prostoru in času predstavljajo ranljivejši del družbe. V renesansi in času, ki ji je sledil, je postalo vedno pomembnejše tudi podpiranje mladih ljudi med šolanjem, še zlasti med študijem na univerzah. Tako je tudi danes, ko ima filantropija ponovno izjemen pomen.

            Ne glede na dejstvo, da na slovenskem etičnem ozemlju ni bilo univerze do leta 1919, so razumniki s tega ozemlja, ki so se uveljavili na univerzah v srednjeevropskem prostoru, v glavnem v okviru oporok zapustili premoženje za delovanje štipendijskih ustanov za podpiranje rojakov.

            S profesionalizacijo znanosti v 19. stoletju pa je postalo pomembnejše tudi podpiranje znanstvenega tiska, povezovanja znanstvenikov in njihovega komuniciranja z javnostmi.

            V obliki knjižnega projekta – publikacija bo izšla v izdajateljsko – založniškem okviru Slovenske znanstvene fundacije v prvem polletju 2016 – bodo predstavljeni plemeniti ljudje zadnjih petih stoletij, ki so s svojimi dejanji kot univerzitetni profesorji, raziskovalci, zdravniki, managerji, publicisti ali umetniki prispevali neposredno ali posredno k več znanosti na Slovenskem.

            Knjiga bo posvečena ljudem iz Slovenije in od drugod, ki so Slovenski znanstveni fundaciji v prvih dveh desetletjih njenega delovanja pomagali uresničevati njeno poslanstvo v dobro znanosti in vseh ljudi pod Triglavom.

            Glavni (dosedanji) podporniki knjižnega projekta so BTC, d.d., Ljubljana, Krka, d.d., Novo mesto, ter Klub prijateljev SZF.