Raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike pri SZF – Evropska točka za nadarjene

Raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike je ustanovila Slovenska znanstvena fundacija v sodelovanju z večjo skupino vplivnih državljanov Republike Slovenije oktobra 2010. Ustanovila ga je kot podporno okolje za odkrivanje, usmerjanje in razvijanje nadarjenih mladih ljudi, ki že zgodaj kažejo zanimanje za svet znanosti in osvajanje metodologije raziskovalnega delovanja. Laboratorij za doseganje tega cilja načrtuje in izvaja delavnice na katerih udeleženci spoznavajo raziskovalni proces s pomočjo konkretnih ciljanih aktivnosti, se srečujejo z vrhunskimi raziskovalkami in raziskovalci ter sooblikujejo nove pristope razvijanja ustvarjalnega delovanja, ki je pomembno in specifično za znanstveno-raziskovalno dejavnost.

Aktivnosti laboratorija tako predstavljajo skrb za naslednjo generacijo slovenskih raziskovalcev, ki je hkrati skrb za skupino nadarjenih mladih ljudi, ljudi, ki bodo že okoli 30. leta starosti v vlogi tistih, ki so najbolj usposobljeni za uspešno odzivanje na izzive časa tako glede podnebnih sprememb, bolezni in njihovega preprečevanja ali odpravljanja oskrbe z vodo in hrano, itd. Gre za skupino strokovnjakov, ki so bistveni za prihodnost Slovenije.

Pridobitev statusa »Evropska točka za nadarjene« je priznanje za do sedaj opravljeno delo ter hkrati izziv za rabo izkušenj ostalih članov evropskega omrežja podpor nadarjenim (European Talent Support Network) in sodelovanje v okviru skupnih projektov.