Adinvest Facebook Social widget area

Leto 2019

Tretje letno srečanje članstva SAZU (10 članov iz več akademijskih razredov) z dijaki in njihovimi profesorji je potekalo v »režiji« 3. akademijskega razreda za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede pod vodstvom prof. dr. Petra Križana, izrednega člana SAZU (FMF, UL in IJS). Skupaj s sodelavci na fakulteti in Inštitutu »Jožef Stefan« (prof. dr. Marko Munič, izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik, dr. Andrej Gorišek, dr. Rok Pestotnik) ter predavateljem iz CERN-a v Ženevi, dr. Christophom Schaeferjem, so pripravili odličen program vpogleda in razumevanja fizike osnovnih delcev. Dogodek na SAZU ter na FMF Univerze v Ljubljani je imel 104 udeležence.

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, je sprejel odločbo o razširitvi dosedanjega sklada dvojčka Svetovne federacije znanstvenikov z novo postavko neodvisnih denarnih podpor slovenskim doktorskim študentom in mladim doktorjem znanosti, ki raziskovalno delujejo na področjih še nerazvitih znasntvenih disciplin ter s tem utemeljil razširjen Jubilejni sklad SZF prav v tednu, v katerem je minilo polnih 25 let od slovesnega podpisa pisma o nameri, da se ustanovi SZF.

Dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, je podpisal s SAZU pogodbo o pripravi in izvedbi 3. letnega srečanja članstva SAZU z mladimi na temo Fizika osnovnih delcev, dogodek, ki bo potekal 14. marca 2019, na letošnji Evropski dan znanosti za mlade.

Minister v slovenski vladi, pristojen za področje znanosti, prof. dr. Jernej Pikalo je skupaj s svojimi sodelavci sprejel celotno tričlansko upravo SZF (dr. Edvard Kobal, izr. prof. dr. Zdenko Časar, prof. dr. Peter Raspor). Udeleženci sestanka so obravnavali program najpomembnejših aktivnosti jubilejnega leta SZF ter iskali področja za utrjevanje sodelovanja. Obisk pri g. ministru je bil prvi posvetovalni obisk vodstva SZF pri visokih predstavnikih soustanoviteljev v letu 2019. V marcu in aprilu 2019 bo vodstvo SZF obiskalo ostale predstavnike soustanoviteljev.

SZF je poslala prof. dr. Antoninu Zichichiju, predsedniku Svetovne federacije znanstvenikov, v Ženevo 8 nominacij za uvrstitev doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti v novo generacijo slovenskih štipendistov Svetovnega laboratorija.

Na Slavnostni akademiji Zahvalnega dneva SZF je ustanova podelila priznanje Prometej znanosti za vzorno donatorstvo prof. dr. Maci Jogan, mag. Majdi Potrata, prof. dr. Marku Noču, doc. dr. Marijanu Peklaju ter prof. dr. Levu Kreftu.
Ostala priznanja za donatorstvo je prejelo še 17 posameznikov in 17 organizacij. SZF je na slovesnosti razglasila tudi 13 nosilcev priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju-Dragica Bošnjak ga je prejela za življenjsko delovanje na področju komuniciranja medicinskih in krasoslovnih dosežkov slovenskih raziskovalcev.
Častni naziv komunikator leta 2018 je prejel prof. dr. Tom Turk za izjemno zanimivo komuniciranje aktualnih problemov s polimernimi materiali, še zlasti o onesnaževanju morja z »mikroplastiko«.

Leto 2018

Na povabilo nj. eksc. gospe Sophie Honey, veleposlanice Združenega kraljestva in Severne Irske v Sloveniji, se je dr. Edvard Kobal udeležil posveta o slovensko-britanskem znanstvenem sodelovanju po brexitu.
Veleposlanica Sophie Honey je ob sodelovanju visokih predstvanikov Royal Society in Britanskega sveta ob rob posveta priredila kosilo v rezidenci ter nanj povabila poleg predstavnikov Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in Instituta »Jožef Stefan« tudi dr. Edvarda Kobala v imenu SZF. Med kosilom so udeleženci izmenjali poglede na sodelovanje med državama po uveljavitvi brexita. Dr. Kobal je poudaril pomen sodelovanja na področju popularizacije/komunikacije znanosti ter izrazil upanje, da se bo ta razvijala še naprej v zadovoljstvo obeh držav neglede na (ne)uveljavitev brexita.

Na povabilo akademika prof. dr. Tadeja Bajda, predsednika SAZU, so se dr. Edvard Kobal, mag. Nika Cebin in mag. Darja Silan pogovarjali o pokroviteljstvu SAZU nad aktivnostmi slovenske veje gibanja Znanost na odru. O pokroviteljstvu je nato odločal Izvršilni odbor predsedstva SAZU na 54.seji dne 10. decembra 2018 in pritrdil predsednikovem predlogu.

Na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije je potekal prvi delovni sestanek v zvezi s programom dogodkov s katerimi bodo znanstvene in visokošolske ter kulturne organizacije v letu 2020 proslavile 100. obletnico rojstva dr. Branislave Sušnik, velike slovensko-paragvajske antropologinje. V imenu SZF se je delovnega sestanka udeležil dr. Edvard Kobal ter udeležence informiral o odločitvi SZF, da bo dr. Sušnikovo promovirala na 26. slovenskem festivalu znanosti jeseni leta 2020.

Dr. Edvard Kobal se je v Celju udeležil mini simpozija Nove paradigme znanosti ter kot vabljen predavatelj predstavil poglede SZF na nastajanje in uveljavljanje paradigem v znanosti.

SZF je v sodelovanju z Mednarodnim inštitutom ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije (Janez Podobnik) ter z Visokošolskim zavodom Fizioterapevtika (prof. dr. Peter Raspor) pripravil javni dogodek ob 10. novembru, Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj, konferenco o Znanosti za varovanje zdravja v okviru letošnjega sporočila ob 70. obletnici sprejema Splošne deklaracije o človekovih pravicah Znanost, moja pravica.
V okviru konference je dr. Edvard Kobal v uvodu nagovoril udeležence ter vodil medgeneracijski forum na osrednjo temo konference.

Akademik prof.dr. Alojz Kralj je v imenu svojih dveh hčerk in svojem imenu izročil dr. Edvardu Kobalu, predsedniku uprave SZF, štiri umetniška dela njegove pokojne žene Irine Rahovsky Kralj. Donirana dela so na osnovi določil v pogodbi o donaciji vključena v stalno umetniško zbirko SZF.

SZF je aktivirala zbiranje kandidatur za nacionalno pomembna priznanja na področju komuniciranja znanosti-za priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki ga ustanova podeljuje posameznikom, skupinam ter organizacijam od leta 2003 dalje, ter za častni naziv Komunikator-ica znanosti leta, ki ga ustanova podeljuje le posameznikom od leta 2013 dalje. S posebnim e-pismom je SZF povabila k nominiranju kandidatov nad 50 posameznikov, med njimi vse prejemnike priznanj in časti za leto 2017.

SZF bo kandidature zbirala do 30. novembra, nato pa jih bo predala v obravnavo evalvatorskim telesom za te namene pri ustanovi. Slovesna vročitev priznanj in časti bo potekala na akademiji Zahvalnega dneva januarja 2019.

V Ljubljani je potekal 24. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo Narava, človek in eksperimenti. Glavni soorganizatorji te največje nacionalne večdnevne prireditve na področju populariziranja znanosti s komuniciranjem ob poudarjenem eksperimentiranju so bili Univerza v Ljubljani, farmacevtska družba Lek in SZF; častni pokrovitelj pa prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani. Mednarodno udeležbo izvajalcev zanimivih in aktualnih festivalskih dogodkov so zagotovile mednarodne partnerice SZF ter posamezni popularizatorji znanstvenih disciplin iz Avstrije, Zvezne republike Nemčije, Velike Britanije in ZDA.

Na 3. letnem srečanju slovenskih točk za nadarjene mlade ljudi Evropske mreže točk za nadarjene je SZF predstavila svoj program Treh obzorij razvoja nadarjenih v okviru podpornega okolja Raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike.

V Kirkwallu in Stromnessu na Orkneyjskih otokih (Škotska/Velika Britanija) je potekal 28th Orkney International Science Festival. V izvedbi prireditve so sodelovali tudi trije člani odprave Orkney`2018-dr. Edvard Kobal, predsednik uprave SZF, ter dva študenta Univerze v Ljubljani, Tjaš Cvek in Nejc Planinšek. Odpravo je omogočila soustanoviteljica SZF, delniška družba BTC iz Ljubljane.

Zaslužni prof. dr. Alojz Kralj je SZF poklonil večje število perorisb in monografij pokojne žene, umetnice Irine Rahovsky Kralj.

Dr. Edvard Kobal je v imenu SZF ter v svojem imenu čestital prof. dr. Zdravku Kačiču ob izvolitvi za rektorja Univerze v Mariboru. Izrazil je tudi prepričanje, da se bodo odnosi med SZF in univerzo, ki je njegova soustanoviteljica, tudi v njegovem mandatu uspešno razvijali v dobro obeh institucij.

Rektor prof. dr. Zdravko Kačič se je na čestitke že odzval. Čestitke je razumel tudi »kot pobudo in spodbudo za sodelovanje, česar se iskreno veseli (m)«.

Dr. Edvard Kobal je v imenu SZF in v svojem imenu čestital Alešu Mižigoju ob njegovem 90. rojstnem dnevu. Gospod Mižigoj je eden izmed najbolj darežljivih podpornikov programa SZF že polni dve desetletji. Pohvalil je njegovo zavedanje o osebni odgovornosti državljana do potreb, še zlasti glede osebnega ravoja mladih ljudi, ki čutijo v sebi potencial, da se uveljavijo v slovenski in evropski družbi kot prebojniki na strokovnih področjih ter v gospodarsvtu. Da sledijo njegovemu vzgledu prebojnika.

SZF je 28. junija aktivirala akcijo zbiranja denarnih sredstev za oblikovanje neodvisnih podpor tistim mladim raziskovalcem, ki želijo poslanstvo opravljati v dobro slovenske družbe in so že dosedaj dokazali svoj potencial z dosežki na raziskovalnem področju. V akcijo, ki bo potekala do 15. avgusta, so vključeni številni slovenski prijatelji-podporniki znanosti iz kluba, ki deluje kot »satelitska« organizacija že 20 let.

SZF je v prostorih na Štefanovi ulici 15 v Ljubljani gostila sestanek predstavnikov slovenskih ustanov. Sestanek je potekal v obliki posveta o krepitvi vloge in mesta ustanov v družbi na Slovenskem, o ozaveščanju državljanov o smiselnosti in potrebi uresničevanja osebne odgovornosti s pomočjo sodelovanja z izbranimi ustanovami ter o pravnem in davčnem okolju, ki je podlaga za optimalno delovanje ustanov, tako splošnokoristnih, kakor dobrodelnih.

Na 3. zasedanju Programsko-organizacijskega odbora 24. slovenskega festivala znanosti, ki ga je vodil prof. dr. Peter Raspor, predsednik odbora in Znanstvenega sveta SZF, je bil okvirni program festivala, ki bo potekal med 25. in 27. septembrom 2018 v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na Fakulteti za farmacijo pod geslom Narava, človek in eksperimenti in s častnim pokroviteljstvom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani.

V času med 13. in 15. junijem 2018 je bil okvirni program festivala posredovan slovenskim osnovnim in srednjim šolam.

Na skupnem sestanku v prostorih SAZU v Ljubljani je bil sprejet sklep, da 3. letno srečanje članstva SAZU z mladimi marca 2019 (na Evropski dan znanosti za mlade) v soorganizaciji SAZU s SZF poteka na temo raziskav in pomena CERN-a v Ženevi.

Na zaključnem letnem dogodku ob Dnevu okolja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je dr. Edvardu Kobalu, predsedniku uprave in direktorju SZF, pripadla čast, da nagovori zbrane udeležence iz Slovenije in zamejstva.

SZF je donirala organizatorju, nacionalnemu gibanju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, knjige za najboljše mlade pisce esejev o pomenu vode za človeštvo; med letom (šolsko leto 2017/18) pa je imel dr. Edvard Kobal tri predavanja o mladih in znanosti na slovenskih srednjih šolah.

Dr. Kobal se je popoldne istega dne udeležil tudi osrednjega dogodka v Tednu Kemijskega inštituta s podelitvijo Preglovih nagrad inštituta ter štipendije iz sklada prof. dr. Janka Jamnika obetavni mladi raziskovalki.

Na povabilo delniške družbe Lek iz Ljubljane, člana skupine Sandoz, se je dr. Edvard Kobal udeležil otvoritvenega dela letošnjega regionalnega bio kampa.

SZF je pripravila v Ljubljani slovesen podpis ustanovitvenega akta za sklad Japonska med nami pobudnika, zaslužnega profesorja dr. Andreja Bekeša. Ustanovitveni akt sta podpisala prof. dr. Bekeš in v imenu SZF dr. Edvard Kobal, predsednik uprave in direktor, v navzočnosti nj. eksc. gospoda Keiji-ja Fukude, veleposlanika Japonske v Sloveniji ter drugih visokih gostov iz sveta znanosti in diplomacije.

Več o tem

V prostorih soustanoviteljice SZF, delniške družbe Krka iz Novega mesta, se je v Ljubljani začela 10. konferenca slovenskih zdravnikov iz domovine in sveta v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa. Otvoritvenga dela se je na povabilo dr. Borisa Pleskoviča, predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, udeležil dr. Edvard Kobal.

V Ljubljani je v prostorih SZF potekalo letno zasedanje Sveta ustanove. Potekalo je v obliki izvolitve izr.prof. dr. Zdenka Časarja (Lek, d.d.) za predsednika Sveta ustanove in prof. dr. Matjaža Krajnca (Univerza v Ljubljani) za podpredsenika ter dr. Edvarda Kobala za predsednika uprave SZF. Na zasedanju so predstavniki soustanoviteljev SZF dali soglasje k Letnemu pročilu 2017 ter k programu in finančnemu načrtu za leto 2018.

V prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani je v soorganizaciji SZF potekal drugi del seminarja za učitelje naravoslovnih predmetov na slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Namen seminarja je bil spodbujanje učiteljev za eksperimentalno delovanje v okviru slovenske veje evropskega gibanja Znanost na odru ter v okviru bienalnega evropskega festivala.

SZF je v zvezi s temi aktivnostmi že leta 2011 sprejela vlogo botre (finančna podpora v obliki plačila letnih članarin) ter promotorice gibanja.

Dr. Edvard Kobal, direktor SZF, je obiskal Kemijski inštitut v Ljubljani, kjer se je z raziskovalci Laboratorija za prehransko kemijo pogovarjal o sodelovanju na 24. slovenskem festivalu znanosti. Srečal pa se je tudi s prof. dr. Gregorjem Anderluhom, direktorjem inštituta.

Prof. dr. Peter Raspor, predsednik Znanstvenega sveta ustanove SZF, dr. Miha Kos in Ustanova Hiša eksperimentov, katere soustanoviteljica je SZF, ter akademik arhitekt Stanislav J. Kristl, zvesti donator ustanove, so prejeli državna odlikovanja za zasluge na strokovnih/znanstvenih podorčjih dolgoletnega delovanja.

Dr. Edvard Kobal v imenu SZF in prof. dr. Vesna Ferk Savec v imenu Centra KemikUm sta v Ljubljani podpisala dogovor o sodelovanju na področju promocije in pospeševanja eksperimentalnega delovanja mladih učečih se ljudi ter njihovih učiteljev.

SZF je skupaj z Ustanovo dr. Antona Trstenjaka, Ustanovo Imago Sloveniae – Podoba Slovenije in Državnim svetom RS soorganizirala posvet o prispevku fundacij k razvoju Slovenije.

Dr. Edvardu Kobalu je pripadla čast, da je predstavil modele fundacij v Evropi ter razvil model, ki bo najbolj uspešen v bližnji prihodnosti.

Na prvi seji se je sestal Programsko-organizacijski odbor 24. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo Narava, človek in eksperimenti.

V Ljubljani je SZF organizirala posvetovanje predstavnikov soustanoviteljev ustanove o prednostnih aktivnostih v obdobju 2018-2020. Delo je potekalo v petih delovnih skupinah. Zaključki dela skupin bodo predstavljeni na letnem zasedanju Sveta ustanove SZF, predvidoma maja 2018.

SZF je v partnerskem sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) pripravila (soorganizirala) drugo letno srečanje članic in članov SAZU z mladimi in sicer na temo Slovenski jezik v gibanju prav na letošnji Evropski dan znanosti za mlade.

Vsebino in izvajalce je letos izbral drugi akademijski razred, ki povezuje vrhunske slovenske znanstvenike s področja filoloških in literarnih ved.

Letnega srečanja se je udeležilo okoli 70 vedoželjnih mladih in tudi starejših ljudi iz 10 slovenskih gimnazij, z Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence iz Celovca ter članice in člani SAZU.

Zaslužni prof. dr. Andrej Bekeš, pobudnik ustanovitve posebnega sklada, in dr. Edvard Kobal, direktor SZF, sta v prostorih ustanove slovesno podpisala pismo o nameri, da se ustanovi sklad Japonska med nami, ki bo pospeševal vključevanje japonskih strokovnjakov v slovenska raziskovalna jedra, še zlasti na področju humanističnih in družboslovnih ved.

V partnerskem sodelovanju s CentromKemikUm Pedagoške fakultete ter  s slovensko vejo evropskega gibanja Znanost na odru je SZF soorganizirala prvi del seminarja za učitelje naravoslovnih predmetov o znanosti in umetnosti načrtovanja in izvajanja eksperimentov.

V gradu Bistra pri Vrhniki so odprli razstavo Znanje brez meja, ki bo odprta za javnost do vključno rojstnega dneva dr. Franceta Prešerna, do 3. decembra.

Pri pripravi je sodelovala tudi SZF in sicer s predstavitvijo prof. dr. Friderika Pregla, prejemnika Nobelove nagrade za kemijo (1923) ter ameriške astronavtke slovensko-indijskega rodu, Sunite L. Williams.

Obisk Danijela Božiča, glavnega tajnika Univerze na Primorskem, na SZF je predstavljal začetek pomembne nove faze dviga odnosov med SZF in soustanoviteljico.

Državni svet RS je organiziral posvet o predlogu novega zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

V razpravi je dr. Edvard Kobal izpostavil, da se besedilo zakona ne ukvarja z ureditvijo odnosa ministrstva, ki je pristojno za znanost s SZF, čeprav je to zadeva, ki jo naj Vlada RS kot soustanoviteljica ustanove uredi prav v okviru tega zakona.

Dr. Edvard Kobal je v Mariboru obiskal dve srednji šoli ter Višjo strokovno šolo za les in oblikovanje ter predaval dijakom in študentom o mladih, ki želijo vstopiti v svet znanosti in raziskovanja.

SZF je 22. januarja 2018 organizirala tradicionalno slavnostno akademijo, Zahvalni dan SZF donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti, in sicer za leto 2017.

Najvišje priznanje SZF je bilo podeljeno prof. dr. Antoninu Zichichiju, predsedniku Svetovne federacije znanstvenikov s sedežem v Ženevi, in sicer za 15-letno neprekinjeno štipendiranje slovenskih doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti, ki delujejo na področju planetranih izzivov v okviru Svetovnega laboratorija.

Prof. dr. Marija Strojnik Scholl z univerze v Guadalajari v Mehiki je bila razglašena za zvezdo 23. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti, Silvestra Rogelj Petrič, specializirana novinarka za znanost in podnebne spremembe pri časniku Delo, pa je prejela častni naziv Komunikatorice znanosti leta 2017 za skupino člankov o Nobelovih nagradah in nagrajencih.

Dr. Edvard Kobal je na slavnostni akademiji podelil tudi priznanja vzornim donatorjem ter odličnim komunikatorjem znanosti.