Čestitke rektorju Univerze v Mariboru

Dr. Edvard Kobal je v imenu SZF ter v svojem imenu čestital prof. dr. Zdravku Kačiču ob izvolitvi za rektorja Univerze v Mariboru. Izrazil je tudi prepričanje, da se bodo odnosi med SZF in univerzo, ki je njegova soustanoviteljica, tudi v njegovem mandatu uspešno razvijali v dobro obeh institucij. Rektor prof. dr. Zdravko Kačič [...]

2018-07-25T09:54:52+02:003. julij, 2018|

Akcija za neodvisne podpore mladim slovenskim raziskovalcem

SZF je 28. junija aktivirala akcijo zbiranja denarnih sredstev za oblikovanje neodvisnih podpor tistim mladim raziskovalcem, ki želijo poslanstvo opravljati v dobro slovenske družbe in so že dosedaj dokazali svoj potencial z dosežki na raziskovalnem področju. V akcijo, ki bo potekala do 15. avgusta, so vključeni številni slovenski prijatelji-podporniki znanosti iz kluba, ki deluje [...]

2018-07-25T09:54:53+02:0028. junij, 2018|

Posvet slovenskih ustanov

SZF je v prostorih na Štefanovi ulici 15 v Ljubljani gostila sestanek predstavnikov slovenskih ustanov. Sestanek je potekal v obliki posveta o krepitvi vloge in mesta ustanov v družbi na Slovenskem, o ozaveščanju državljanov o smiselnosti in potrebi uresničevanja osebne odgovornosti s pomočjo sodelovanja z izbranimi ustanovami ter o pravnem in davčnem okolju, ki [...]

2018-07-25T09:54:53+02:0017. junij, 2018|

Sprejet okvirni program 24. slovenskega festivala znanosti

Na 3. zasedanju Programsko-organizacijskega odbora 24. slovenskega festivala znanosti, ki ga je vodil prof. dr. Peter Raspor, predsednik odbora in Znanstvenega sveta SZF, je bil okvirni program festivala, ki bo potekal med 25. in 27. septembrom 2018 v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na Fakulteti za farmacijo pod geslom Narava, [...]

2018-07-25T09:54:53+02:0012. junij, 2018|

Določena tema 3. letnega srečanja članstva SAZU z mladimi

Na skupnem sestanku v prostorih SAZU v Ljubljani je bil sprejet sklep, da 3. letno srečanje članstva SAZU z mladimi marca 2019 (na Evropski dan znanosti za mlade) v soorganizaciji SAZU s SZF poteka na temo raziskav in pomena CERN-a v Ženevi.

2018-07-25T09:54:53+02:0011. junij, 2018|

SZF OB VSTOPU V 25-LETO IZVOLIL KROVNE FUNKCIONARJE USTANOVE

Na dan vstopa v jubilejno 25-to leto delovanja, 16. maja 2018, so se v prostorih Slovenske znanstvene fundacije (SZF) sestali predstavniki zgodovinskih in naknadnih soustanoviteljev SZF na redni letni seji Sveta ustanove. Poleg običajnih točk dnevnega reda kot je obravnava letnega poročila za preteklo poslovno leto ter izdaje soglasja k programu in finančnemu načrt [...]

2018-07-25T09:54:53+02:006. junij, 2018|

Maj-mesec znanosti v SZF

16. maja 1994 je bilo zaključeno podpisovanje ustanovitvenega akta Slovenske znanstvene fundacije (SZF), 25. maja 1994, pa je prvič zasedala Skupščina ustanoviteljev SZF, kmalu preimenovana v Svet ustanove SZF. V spomin na te pomembne dogodke za SZF, je ustanova razglasila mesec maj za mesec znanosti. Glavno dogajanje v maju je usmerjeno v ozaveščanje državljanov [...]

2018-07-25T09:54:54+02:005. junij, 2018|

Letno zasedanje Sveta ustanove SZF

Za mesec maj je načrtovano zasedanje Sveta ustanove SZF. Na njem bodo članice in člani volili, v nekaterih primerih pa skladno s Statutom ustanove imenovali funkcionarje organov-predsednika in enega podpredsednika Sveta ustanove, predsednika uprave in direktorja.

2018-07-25T09:54:54+02:004. junij, 2018|

Medalja za zasluge prof. dr. Petru Rasporju

Prof. dr. Peter Raspor, predsednik Znanstvenega sveta SZF, je bil dne 30. aprila 2018 odlikovan za svoje znanstveno delovanje v Sloveniji in mednarodnem prostoru z medaljo za zasluge. Odlikovanje mu je podelil predsednik države, nj. eksc. gospod Borut Pahor. Čestitamo!

2018-07-25T09:54:54+02:003. junij, 2018|

Medalja za zasluge dr. Mihi Kosu

SZF je ponosna, da je bil 30. aprila 2018, odlikovan z medaljo za zasluge dr. Miha Kos, direktor Ustanove Hiša eksperimentov. SZF je s Hišo eksperimentov povezana, saj je njena soustanoviteljica, zato je vesela, da je Hiša eksperimentov tudi deležna medalje.

2018-07-25T09:54:54+02:002. junij, 2018|