Aktivnosti Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike v letu 2016

 

151110_Delavnica_Mladi_raziskovalci_015

 

 

 

 

 

 

 

Donatorji (34 posameznikov in 2 organizaciji) so v okviru akcije zbiranja denarnih sredstev za delovanje Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike zagotovili denarna sredstva v višini 1.415 EUR ter v kompenzacijski obliki še 500 EUR, skupaj 1915 EUR.

S temi sredstvi bo SZF izvedla dve večurni delavnici v pomladanskem času. Od tega bo ena namenjena učencem tretje triade devetletke, ki so že sodelovali kot nadarjeni učenci v aktivnostih SZF ter eno delavnico za udeležence, ki bodo šele začeli spoznavati proces načrtovanja in izvajanja raziskovalnega dela v Raziskovalnem laboratoriju za otroke in mladostnike.

V pripravi je tudi delavnica ob 10. novembru, Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj. Predlog projekta je že bil vložen pri Uradu za Unesco. Kot partner pa bo sodelovala tudi Svetovna federacija znanstvenikov.