Akciji solidarnosti z mladimi

 

Do vključno 31. decembra 2015 bo SZF zbirala donacije članic in članov Kluba prijateljev Slovenske znanstvene fundacije za neodvisne denarne podpore slovenskim študentom na univerzah v državi in po svetu.
Z 31. decembrom se bo zaključila tudi akcija zbiranja donacij organizacij in posameznikov, ki podpirajo delovanje Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike v prihajajočem novem letu.

 

srcePri zbiranju denarnih sredstev za neodvisne podpore študentom sodelujejo članice in člani Kluba prijateljev Slovenske znanstvene fundacije. Do vključno 17. decembra 2015 so donirali:

Franc KRAMBERGER ● Majda ŽIGON ● Aleš MIŽIGOJ ● Borut BOŽIČ ● Simon PIRC ● Miran VESELIČ ● Julijana KRISTL ● Stanko SRČIČ ● Anton BERGANT ● Damijan MIKLAVČIČ ● Metka BUDIHNA ● Marko VITAS ● Romana JORDAN ● Zdravko MLINAR ● Peter STANOVNIK ● Marijan PEKLAJ ● Darja BARLIČ MAGAJNA ● Anton BEOVIČ ● Jurij KUNAVER ● Anton ŠTALC ● Valter DOLEČEK ● Franc POHLEVEN ● Mojca VIZJAK PAVŠIČ ● Franc CVELBAR ●

 

srcePri doniranju za načrtovanje in izvajanje aktivnosti Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike v letu 2016 smo povabili 200 posameznikov in 104 organizacije. Do vključno 17. decembra 2015 so donirali ali posredovali izjavo o doniranju:

● ABELIUM, Raziskave in razvoj, d.o.o., Ljubljana

● SIQ Ljubljana

Rudolf KROPIVNIK ● Matija GOGALA ● Metka POVŽ ● Janez SODRŽNIK ● Aleš ČERIN ● Edo PIRKMAJER ● Milan POPOVIČ ● Alenka BUDIHNA ● Ljubo BAVCON ● Aljoša LIPOVŠEK ● Mitja ZUPANČIČ ● Stjepan ŠAUBERT ● Žiga ŠMIT ● Miha TIŠLER ● Stanislav J. KRISTL ● Valerija OSTERC ● Mojca ŠUKLJE ● Zora KONJAJEV ● Mojca ALJANČIČ ● Nada PIPAN ● Mladen EST ● Anton KONČNIK ● Dragica TURNŠEK ● Alojzij SUHAR ● Biba TERŽAN.