Adinvest Facebook Social widget area
Adinvest Facebook Social widget area

Akcija za neodvisne podpore mladim slovenskim raziskovalcem

Akcija za neodvisne podpore mladim slovenskim raziskovalcem

Adinvest Facebook Social widget area

SZF je 28. junija aktivirala akcijo zbiranja denarnih sredstev za oblikovanje neodvisnih podpor tistim mladim raziskovalcem, ki želijo poslanstvo opravljati v dobro slovenske družbe in so že dosedaj dokazali svoj potencial z dosežki na raziskovalnem področju. V akcijo, ki bo potekala do 15. avgusta, so vključeni številni slovenski prijatelji-podporniki znanosti iz kluba, ki deluje kot »satelitska« organizacija že 20 let.

2018-07-25T09:54:53+00:00