Znanost in komuniciranje znanosti v kontekstu konkretnega okolja

            Za državljane 21. stoletja je nujno, da zavzamejo do znanosti proaktiven odnos – da sodelujejo s člani znanstvene skupnosti, da podpirajo znanstvenoraziskovalno dejavnost tako moralno, kakor denarno v okviru virov, ki jih posedujejo, da participirajo v znanstveni politiki. Skratka, da jim ni vseeno kaj se dogaja v znanosti, kakšen ugled imajo znanstveniki in tehniška inteligenca, kako so predstavljeni oziroma navzoči v sredstvih javnega informiranja, tako v klasični, kakor v elektronskih.

            V namen izboljšanja stanja, ki je prisotno na Slovenskem na področju pogojev, ki znanstvenoraziskovalni dejavnosti omogočajo pričakovano mesto in vlogo v nacionalni družbi, je SZF zasnovala projekt »Znanost in komuniciranje znanosti v kontekstu konkretnega okolja«.

            V okviru projekta bo SZF ob aktivnem sodelovanju njenih soustanoviteljev posvetila posebno pozornost naslednjim vsebinam:

  • Neznanstveniki med znanostjo, lažiznanostjo, tehnologijo in praznoverjem.
  • Sprejemljivost posameznika za znanost, lažiznanost, modrost in praznoverje.
  • Ugled znanstvenikov in inženirjev v nacionalni družbi
  • Ko neznanstveniki razmišljajo o znanosti.
  • Razsvetljena popularizacija znanosti.
  • Mladi ljudje v vlogi raziskovalcev (vključno s skrbjo za nadarjene)

Na osnovi rezultatov raziskovanja bo izdelan akcijski načrt za Slovenijo. Sledila bo njegova realizacija.

Projekt bo potekal tudi v nekaterih drugih evropskih državah, ki bodo izrazile interes za sodelovanje.