23. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo

23-sfz-pasica

Kaj? / kdaj?

Slovenska znanstvena fundacija pripravlja v partnerstvu z Univerzo v Ljubljani in Kemijskim inštitutom 23. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo »V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti«. Potekal bo od ponedeljka, 25. septembra 2017, do vključno srede, 27. septembra 2017 v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom akademika prof. dr. Ivana Krefta, nosilca priznanja »Ambasador Republike Slovenije v znanosti« (2005).

Festivalski dogodki bodo potekali na več lokacijah v Ljubljani, središče dogajanja pa bodo predavalnice in laboratoriji Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki letos slavi 70. obletnico svoje ustanovitve.

 

Kako?

Festivalski dogodki – skupaj okoli 110 dogodkov – bodo potekali v obliki predavanj, pogovorov, okroglih miz, delavnic, showov, seminarjev in razstav. Z izbranimi načini komuniciranja znanosti bodo izvajalci pritegnili pozornost udeležencev in z njimi vzpostavili izmenjavo idej.

V času festivala se bo tako vzpostavila ektratna skupnost ljubiteljev znanosti in njenih popularizatorjev.

 

Zakaj?

Letni slovenski festival znanosti potrebujemo, da v najširši možni sestavi državljani proslavijo dosežke znanosti, ki so nastali na Slovenskem in po svetu, se poklonijo spominu na življenje in delo velikih slovenskih raziskovalcev, izumiteljev in vizionarjev, predvsem pa da komunicirajo znanost, napredujejo v pravilnem razumevanju dosežkov znanosti, so ponosni na dosežke raziskovalnih ustvarjalcev ter so jih pripravljeni podpreti tako moralno, kakor tudi denarno.

 

Komu?

Letni slovenski festival znanosti je namenjen vsem ljubiteljem znanosti; med njimi še zlasti mladim učečim se ljudem, njihovim učiteljem in staršem.

 

Kdo ga omogoča?

Letni slovenski festival znanosti omogočajo podporniki med gospodarskimi družbami in posamezniki. Sodelovanje slovenskih znanstvenikov ki delujejo po svetu, pa delno omogoča Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Do 31. julija 2017 so organizacijo 23. slovenskega festivala znanosti podprli:

Soorganizatorji:           

 • Univerza v Ljubljani
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

 

Donatorji:

 • BTC, d.d., Ljubljana
 • Inštitut »Jožef Stefan«, Ljubljana
 • GEN energija, d.o.o., Krško
 • Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota
 • Inotherm, d.o.o., Dolenja vas
 • Brinox, d.o.o., Medvode
 • Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana
 • Optotek, d.o.o., Ljubljana
 • Štore Steel, d.o.o., Štore
 • Trnovec, d.o.o., Lesno Brdo
 • Omega, d.o.o., Ljubljana
 • Arcont, d.d., Gornja Radgona
 • Inea, d.o.o., Ljubljana
 • Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana
 • Alpineon, d.o.o., Ljubljana
 • Kolektor Etra, d.o.o., Ljubljana
 • List, d.o.o., Ljubljana
 • Krka, d.d., Novo mesto
 • MEDIS, d.o.o., Ljubljana
 • S&T, d.d., Ljubljana
 • Roche, d.o.o., Ljubljana

 

Sponzorji:

 • SIQ Ljubljana

 

Posamezniki:

Franc KRAMBERGER ● Miha JAPELJ ● Borut BOŽIČ ● Damijan MIKLAVČIČ ● Mitja ZUPANČIČ ● Metka POVŽ ● Stjepan ŠAUBERT ● Marijan PEKLAJ ● Tatjana KOUS-PUC ● Mojca ŠVIGELJ-ČERNIGOJ ● Primož A. SIMONITI ● Simon OBLAK ● Milan POPOVIČ ● Rudolf KROPRIVNIK ● Tom TURK ● Ljubo BAVCON ● Stanislav J. KRISTL ● George MEJAK ● Matija GOGALA ● Violeta BULC ● Franc VREČER ● Zdravko MLINAR ● Alenka MALEJ ● Peter FAJFAR ● Leopold M. PAVČNIK ● Žiga ŠMIT ● Barica MARENTIČ-POŽARNIK ● Miha TIŠLER ● Dragica TURNŠEK ● Valerija OSTERC ● Valter DOLEČEK ● Boris PATERNU ● Biba TRŽAN ● Martin ČOPIČ ● Simon PIRC ● Metka BUDIHNA ● Lili KORNHAUSER-CERAR ● Aleš MIHELIČ ● Mladen EST ● Aleš ČERIN ● Franci MALIS ● Boštjan ŽEKŠ ● Andrej REMŠKAR ● Zora KONJAJEV ● Jože PIRJEVEC ● Ludvik JEVŠENAK ● Anton ŠTALC ● Miklavž PLENIČAR ● Tadej BAJD ● Matjaž S. ILNIKAR ● Vera ALJANČIČ-FALEŽ ● Anton VRATUŠA ● Vasilij CERAR ● Aljoša LIPOVŠEK ● Aleksander ZIDANŠEK ● Leonid POTEMKIN ● Anton KONČNIK ● Mojca ŠUKLJE ● Mojca ALJANČIČ ● Majda ŽIGON ● Peter STANOVNIK ● Primož ŠEGEDIN ● Miomir KNEŽEVIĆ ● Stanko SRČIČ ● Tomaž SLAK ● Jože MAČEK ● Miha TOMAŽEVIČ ● Maca JOGAN ● Anton BERGANT ● Matjaž MULEJ ● Miran VESELIČ ● Ervin KRALJ ● Edvard KOBAL ● Mojca VIZJAK PAVŠIČ ● Simon HORVAT ● Polona UMEK ● Jože KRAŠOVEC ● Krešimir Puharič ● Jurij KUNAVER ● Tatjana CIBIC ● Vojko ČOK ● Lev KREFT ● Franc CVELBAR ● Mitja SLAVINEC ● Mitja LAINŠČAK ● Tomaž GYERGYEK ● Breda KROFLIČ ● Uroš BLATNIK ● Franci GABROVŠEK ● Jože MENCINGER ● Marko TOPIČ ● Alenka ŠELIH ● Radovan KOMEL ● Andrej. A. KRANJC