23. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo

23-sfz-pasica

 

Vabljeni k obisku 23. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo "V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti". V spodnjih priponkah si lahko pogledate program vseh treh dni festivala. 

V primeru, da se za obisk odločite s šolo ali organizirano skupino oseb vas naprošamo, da nam posredujete prijavnico, posamezniki pa nam lahko svojo udeležbo sporočite na naslov: edvard.kobal@gmail.com. Če vas pot nenapovedano zanese na katero izmed lokacij, kjer letos poteka festival, ste seveda vljudno vabljeni, da se nam pridružite na katerem izmed predavanj, delavnic ali showov, si ogledate Sejem eksperimentov ali pa katero od razstav. 

Program 23. sfz

 

Kaj? / kdaj?

Slovenska znanstvena fundacija pripravlja v partnerstvu z Univerzo v Ljubljani in Kemijskim inštitutom 23. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo »V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti«. Potekal bo od ponedeljka, 25. septembra 2017, do vključno srede, 27. septembra 2017 v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom akademika prof. dr. Ivana Krefta, nosilca priznanja »Ambasador Republike Slovenije v znanosti« (2005).

Festivalski dogodki bodo potekali na več lokacijah v Ljubljani, središče dogajanja pa bodo predavalnice in laboratoriji Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki letos slavi 70. obletnico svoje ustanovitve.

 

Kako?

Festivalski dogodki – skupaj okoli 110 dogodkov – bodo potekali v obliki predavanj, pogovorov, okroglih miz, delavnic, showov, seminarjev in razstav. Z izbranimi načini komuniciranja znanosti bodo izvajalci pritegnili pozornost udeležencev in z njimi vzpostavili izmenjavo idej.

V času festivala se bo tako vzpostavila ektratna skupnost ljubiteljev znanosti in njenih popularizatorjev.

 

Zakaj?

Letni slovenski festival znanosti potrebujemo, da v najširši možni sestavi državljani proslavijo dosežke znanosti, ki so nastali na Slovenskem in po svetu, se poklonijo spominu na življenje in delo velikih slovenskih raziskovalcev, izumiteljev in vizionarjev, predvsem pa da komunicirajo znanost, napredujejo v pravilnem razumevanju dosežkov znanosti, so ponosni na dosežke raziskovalnih ustvarjalcev ter so jih pripravljeni podpreti tako moralno, kakor tudi denarno.

 

Komu?

Letni slovenski festival znanosti je namenjen vsem ljubiteljem znanosti; med njimi še zlasti mladim učečim se ljudem, njihovim učiteljem in staršem.

 

Kdo ga omogoča?

Letni slovenski festival znanosti omogočajo podporniki med gospodarskimi družbami in posamezniki. Sodelovanje slovenskih znanstvenikov ki delujejo po svetu, pa delno omogoča Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Do 31. julija 2017 so organizacijo 23. slovenskega festivala znanosti podprli:

Soorganizatorji:           

  • Univerza v Ljubljani
  • Kemijski inštitut, Ljubljana
  • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  • World Federation of Scientists / Svetovna federacija znanstvenikov,   Ženeva, Švica
  • International African Forum / Mednarodni afriški forum, Raziskave in razvoj, Ljubljana
  • Orkney Intenational Science Festival, Kirkwall, Škotska / Velika Britanija

Donatorji:

Univerza v Ljubljani

Kemijski inštitut, Ljubljana, Ljubljana, soorganizator

Inštitut »Jožef Stefan«, Ljubljana

BTC, d.d., Ljubljana

Krka, d.d., Novo mesto

Brinox, d.o.o., Medvode

Omega, d.o.o., Ljubljana

Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana

Optotek, d.o.o., Ljubljana

Inea, d.o.o., Ljubljana

Inotherm, d.o.o., Prigorica

GEN energija, d.o.o., Krško

Trnovec, d.o.o., Lesno Brdo

SIQ Ljubljana

Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota

Arcont, d.d., Gornja Radgona

Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana

Štore Steel, d.o.o., Štore

Alpineon, d.o.o., Ljubljana

Kolektor Etra, d.o.o., Ljubljana

List, d.o.o., Ljubljana

MEDIS, d.o.o., Ljubljana

S&T, d.d., Ljubljana

Roche, d.o.o., Ljubljana

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje, Ljubljana

Strobl Advertising Group, Podružnica v Ljubljani

Atotech Slovenija, d.d., Podnart

 

Sponzorji:

SIQ Ljubljana

 

Kompenzacijski partnerji:

Lek, d.d., član Skupine Sandoz, Ljubljana

Droga Kolinska, d.d., članica Atlantic grupa, Ljubljana

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

Inštitut za gozdarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec

Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

Slovenska Matica, Ljubljana

 

Posamezniki:

Franc KRAMBERGER ● Miha JAPELJ ● Borut BOŽIČ ● Damijan MIKLAVČIČ ● Mitja ZUPANČIČ ● Metka POVŽ ● Stjepan ŠAUBERT ● Marijan PEKLAJ ● Tatjana KOUS-PUC ● Mojca ŠVIGELJ-ČERNIGOJ ● Primož A. SIMONITI ● Simon OBLAK ● Milan POPOVIČ ● Rudolf KROPRIVNIK ● Tom TURK ● Ljubo BAVCON ● Stanislav J. KRISTL ● George MEJAK ● Matija GOGALA ● Violeta BULC ● Franc VREČER ● Zdravko MLINAR ● Alenka MALEJ ● Peter FAJFAR ● Leopold M. PAVČNIK ● Žiga ŠMIT ● Barica MARENTIČ-POŽARNIK ● Miha TIŠLER ● Dragica TURNŠEK ● Valerija OSTERC ● Valter DOLEČEK ● Boris PATERNU ● Biba TRŽAN ● Martin ČOPIČ ● Simon PIRC ● Metka BUDIHNA ● Lili KORNHAUSER-CERAR ● Aleš MIHELIČ ● Mladen EST ● Aleš ČERIN ● Franci MALIS ● Boštjan ŽEKŠ ● Andrej REMŠKAR ● Zora KONJAJEV ● Jože PIRJEVEC ● Ludvik JEVŠENAK ● Anton ŠTALC ● Miklavž PLENIČAR ● Tadej BAJD ● Matjaž S. ILNIKAR ● Vera ALJANČIČ-FALEŽ ● Anton VRATUŠA ● Vasilij CERAR ● Aljoša LIPOVŠEK ● Aleksander ZIDANŠEK ● Leonid POTEMKIN ● Anton KONČNIK ● Mojca ŠUKLJE ● Mojca ALJANČIČ ● Majda ŽIGON ● Peter STANOVNIK ● Primož ŠEGEDIN ● Miomir KNEŽEVIĆ ● Stanko SRČIČ ● Tomaž SLAK ● Jože MAČEK ● Miha TOMAŽEVIČ ● Maca JOGAN ● Anton BERGANT ● Matjaž MULEJ ● Miran VESELIČ ● Ervin KRALJ ● Edvard KOBAL ● Mojca VIZJAK PAVŠIČ ● Simon HORVAT ● Polona UMEK ● Jože KRAŠOVEC ● Krešimir Puharič ● Jurij KUNAVER ● Tatjana CIBIC ● Vojko ČOK ● Lev KREFT ● Franc CVELBAR ● Mitja SLAVINEC ● Mitja LAINŠČAK ● Tomaž GYERGYEK ● Breda KROFLIČ ● Uroš BLATNIK ● Franci GABROVŠEK ● Jože MENCINGER ● Marko TOPIČ ● Alenka ŠELIH ● Radovan KOMEL ● Andrej. A. KRANJC ● Edo PIRKMAJER ● Tanja VIČIČ ● Darja DELAČ FELDA ● Silva NOVLJAN ● Jurkica KIDRIČ ● Dušan HADŽI ●

 

Zahvala

Spoštovani!

Vsem, ki ste sodelovali z nami pri pripravah in izvedbi 23. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo »V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti« tako v vlogi izvajalcev festivalskih dogodkov, t denarno ali kompenzacijsko podporo oziroma prostovoljno opravili nujne in potrebne naloge, da je bil festival pri končni oceni: odličen,

iskrena hvala.

Ponosni smo, da lahko zaupamo vašemu znanju in izkušnjam ter vaši pripravljenosti, da z najboljšim namenom skupaj uresničimo zastavljen letni načrt največje slovenske prireditve na področju popularizacije znanosti, tako s komuniciranjem znanosti in o znanost, kakor z izvajanjem delavnic, showov, znanstveno kavarno in razstavami.

Za vse neljube dogodke in napake se vam v imenu Slovenske znanstvene fundacije, v imenu Programsko-organizacijskega in častnega odbora opravičujemo. Nismo jih storili namenoma. Zgodile so se in so bile praktično neizbežne. Vendar niso bile takšne, da bi vam povzročile škodo.

Srčno upamo, da boste pripravljeni s Slovensko znanstveno fundacijo sodelovati tudi v prihodnje. To bo ponovno dobro za razvoj posameznika in družbe v celoti, kakor je bilo v letu 2017.

Prisrčno pozdravljeni,

dr. Edvard Kobal, direktor