22. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo bo potekal od 27. do 29. septembra 2016

 

21. Slovenski festival znanosti

Foto: Domen Pal

 

 

 

 

 

 

 

 

SZF načrtuje v poslovnem letu 2016 izvedbo 22. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo in geslom "Opazujem, raziskujem, razlagam". Festivalski dnevi bodo posvečeni 135. obletnici rojstva Maksa Samca (1881-1964), pionirja moderne kemije na Slovenskem, 200. obletnici rojstva Marka Vincenca Lipolda (1816-1883), prvega slovenskega geologa, in 530. obletnici rojstva Žige Herbersteina (1486-1566), diplomata, potopisca in kartografa. Osrednje mesto na festivalu bo pripadlo naravoslovju, saj le to povezuje vse tri osebnosti.

Od ostalih ved znanosti in znanstvenih disciplin bodo v središču dogajanja predstavljene zanimive teme s področja odnosov med posameznikom in družbo, komunikacije in promet, kartografija, vesoljska znanost in tehnologija, vede o okolju in življenju.

 

srce

Organizacijo letošnjega slovenskega festivala znanosti so od 11. marca do 13. aprila denarno podprli:

  • Kemijski inštitut, Ljubljana
  • Inštitut »Jožef Stefan«, Ljubljana
  • Krka, d.d., Novo mesto
  • Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana

Festival so podprli tudi državljani in sicer od 4. marca do vključno 15. aprila skupaj 62 oseb in sicer:

Andrej ŠMALC ● Metka POVŽ ● Stojan KOGEJ ● Stjepan ŠAUBERT ● Primož A. SIMONITI ● Matija GOGALA ● Janez Z. LAMOVEC ● Dragica TURNŠEK ● Franc VREČER ● Boris PATERNU ● Ljubo BAVCON ● Uroš BLATNIK ● Lili KORNHAUSER CERAR ● Jože ŠKERJANC ● Mojca ŠUKLJE ● Peter BREZNIK ● Milan POPOVIČ ● Anton VRATUŠA ● Valerija OSTERC ● Tatjana CIBIC ● Janez E. GRIL ● Zora KONJAJEV ● Miha TOMAŽEVIČ ● Boštjan ŽEKŠ ● Fedor PEČAK ● Stanislav J. KRISTL ● Miha TIŠLER ● Žiga ŠMIT ● Alojz KRALJ ● Mladen EST ● Miklavž PLENIČAR ● Peter NOVAK ● Janez SODRŽNIK ● Andrej REMŠKAR ● Anton KONČNIK ● Biba TERŽAN ● Simon OBLAK ● Rudolf KOPRIVNIK ● Aleksa CIMERMAN ● Mojca ALJANČIČ ● Janez SKETELJ ● George MEJAK ● Josip PAVLIČ ● Marija LEŠNJAK ● Peter PEER ● Vojko ČOK ● Gregor STRAŽAR ● Mitja Župančič ● Barica MARENTIČ POŽARNIK ● Jože MAČEK ● Marijan PEKLAJ ● Marjeta ŠENTJURC ● Lev KREFT ● Zdravko MLINAR ● Andrej A. KRANJC ● Tadej BAJD ● Alenka ŠELIH ● Miha JAPELJ ● Leon CELIK ● Tomaž GYERGYEK ● Miroslava DRASLER ● Valter DOLEČEK ●  Radojka VERČKO ●  Julijana KRISTL ● Anton BEOVIČ ● Violeta BULC ● Franc CVELBAR ● Miomir KNEŽEVIČ ● Stanko SRČIČ ● Anton BERGANT ● Maca JOGAN ● Borut BOŽIČ ● Aleš MIŽIGOJ

Najbolj darežljivi donatorji med državljani so do sedaj bili akad. dr. Mitja ŽUŠANČIČ, akad. prof. dr. Miha TOMAŽEVIČ, akad. prof. dr. Alojz KRALJ in prof. dr. Franc VREČER. Najstarejši donator je bil akad. prof. dr. Anton VRATUŠA (101 leto).