22. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo “Opazujem, raziskujem, razlagam”

O FESTIVALU

22 SFZ_mikroskop-podlagaMed 27. in 29. septembrom 2016 bo potekal v Ljubljani - v prostorih Kemijskega inštituta v mestu (Hajdrihova 19) ter na robu mesta, v sodobnih prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (Večna pot 113), 22. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo "Opazujem, raziskujem razlagam".

Pripravlja ga Slovenska znanstvena fundacija v partnerskem sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerze v Ljubljani), Univerzo v Ljubljani in Kemijskim inštitutom.

Častni pokrovitelj festivala je akad. prof. dr. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Posamezni dnevi festivala bodo posvečeni spominu na življenje in delo kemika Maksa Samca (1881-1964), geologa Marka. V. Lipolda (1816-1883) ter diplomata in potopisca Žige Herbersteina (1486-1566).

 

Okoli 80 dogodkov se bo zvrstilo v okviru 10 sekcij in sicer:

 • Opazovalci, raziskovalci, razlagalci
 • Mladi raziskovalci iz srednjih šol se predstavijo
 • Mojstri eksperimentiranja
 • Znanost za vse generacije
 • Kako je mogoče…
 • Presenečenja za radovedne in vedoželjne
 • Tovarne v malem
 • Kaj je dobro vedeti o življenju in okolju v 21. stoletju?
 • Spoznavanje Vzhoda
 • Osvajanje vesolja

 

Omogočamo vam prost vstop v svet znanosti in raziskovanja

Letni festival znanosti organizira Slovenska znanstvena fundacija od leta 1994 dalje. Organizira ga kot največjo periodično prireditev popularizacije in komuniciranja znanosti, namenjeno vsem generacijam ljudi na Slovenskem, še zlasti pa mladim šolajočim se ljudem.

Vloga slovenskega festivala znanosti je informiranje udeležencev o dogajanjih v svetu znanosti in raziskovanja, v vzpostavljanju njihovega dialoga s poklicnimi raziskovalci in inovatorji; v omogočanju prvih javnih predstavitev dosežkov in v prevzemanju mentorstva ter svetovanja vsem, ki želijo načrtno opazovati, raziskovati in razpravljati o svojih raziskovalnih in inovacijskih dosežkih.    S slovenskim festivalom znanosti Slovenska znanstvena fundacija v sodelovanju z letnimi strokovnimi partnerji – v letu 2016 so to Kemijski inštitut, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter omenjena univerza kot celota – skrbi za približevanje znanosti ljudem, ki jih le ta zanima in sicer na način, ki prinaša navdušenje, pa tudi voljo za napore, ki jih zahteva sam proces osvajanja znanstvenih spoznanj, novega znanja. Udeleženci festivala v času izvedbe – letos med 27. in 29. septembrom – odkrivajo za njih še nepoznane dosežke raziskovalcev in inovatorjev. Dosežki postanejo prepoznavni v dialogu z njihovimi avtorji in ustvarjajo se priložnosti za širjenje spoznanj in odkritij med ljudmi.

S festivalom želijo načrtovalci prispevati k razvoju trajnega zanimanja za znanost med ljudmi, podporniki prireditve – podjetja, institucije znanja ter posamezniki – pa s prostim vstopom vsem, ki jih spoznavanje in osvajanje znanstvenih informacij veseli, to tudi omogočiti. Podporniki tako ob organizatorjih opravljajo pomembno poslanstvo v slovenski družbi – uresničujejo odgovornost do družbe. Zaupajo izvajalcem festivalskih dogodkov, da imajo znanje in ljubezen do znanosti ter voljo razvijati pri udeležencih ljubezen do znanosti kot jo premorejo sami.

Dr. Edvard Kobal

 

Tukaj si lahko ogledate še program festivala: program-22-slovenski-festival-znanosti

Glavne teme festivala

 

Merkur_SPLET

Opazovalci, raziskovalci, razlagalci

Predstavljeni bodo letošnji slavljenci, katerim je posvečen 22. slovenski festival znanosti – kemik Maks Samec, geolog Marko Vincenc Lipold in diplomat, kartograf in potopisec Žiga Herberstein.

Spoznali bomo profesorja Pavla Kunaverja (1889-1988), pionirja slovenske amaterske astronomije, pregled opazovanj prehoda planeta Merkurja preko Sončeve ploskve v Sloveniji, 9. maja 2016, člani Astronomskega društva Vega pa bodo predstavili radijski teleskop na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani.

Udeleženci festivala se bodo seznanili s paleontološkimi in mineraloškimi posebnostmi Slovenije ter s potjo minerala ali fosila od najdišča do razstavne vitrine.

 

mladi raziskovalci_SPLET

Mladi raziskovalci iz srednjih šol se predstavijo

Trenutno (18. maja 2016) je prijavljeno za predstavitev na 22. slovenskem festivalu znanosti 20 projektov mladih raziskovalcev iz srednjih šol v Sloveniji in Avstriji (Koroška), pričakujemo pa tudi sodelovanje slovenskih dijakov z Goriške in Tržaškega v Italiji.

Mladi so pripravili zanimive teme od astronomije, biokemije, biologije, medicine do tehniških ved. Predstavitve mladih bodo potekale vse tri dneve festivala.

 

 

 

MOJSTRI EKSPERIMENTIRANJA_SPLET

Mojstri eksperimentiranja

Prof. dr. Ivan Leban, mag. Tomaž Ogrin, Marko Jeran in drugi slovenski naravoslovci so mojstri v izvajanju poskusov. Vsako leto s svojimi showi pritegnejo veliko malih in velikih navdušencev za znanost. Letos se jim bodo v okviru sekcije pridružili osnovnošolski in srednješolski profesorji. Posebna komisija bo namreč izbrala med njimi najboljše eksperimentatorje, ki se bodo udeležili poleti 2017 evropskega festivala učiteljev (profesorjev) v okviru gibanja »Znanost na odru« in sicer na Madžarskem.

 

 

 

Znanost za vse gZNANOST ZA VSE GENERACIJE_SPLETeneracije

Sladkorji, barvila, rentgenski žarki, hladna svetloba, DNK, ebola, polimeri in fotocelice so le nekatere teme, ki bodo potekali v obliki predavanja in demonstracij, showov ali klepetalnic. Te festivalske dogodke so pripravili odlični strokovnjaki in mladi navdušenci za znanost. Z njimi bodo približali znanost vsem, ki ste radovedni ali (in) vedoželjni.

 

 

 

 

KKAKO JE MOGOČE_SPLETako je mogoče...

Vas zanima, kaj imajo skupnega koruzni kosmiči, nerjaveče jeklo, kinin, samolepilni lističi in srčni vzpodbujevalnik. Tako kot v primeru vžigalic in penicilina je po nekaterih ocenah kar do tretjine ali polovice vseh odkritij prišlo po nesreči ali naključju. O naključnih odkritjih v znanosti bo spregovorila dr. Vita Godec (Centriol, s.p.).

Spregovorili pa bodo in se z udeleženci pogovarjali tudi drugi slovenski strokovnjaki, in sicer o molekulah, nekaterih zakonih in kako začeti spoznati določeno znanstveno disciplino.

 

 

 

PRESENEČENJA_SPLETPresenečenja za radovedne in vedoželjne

Letos bodo na festivalu znanosti ponovno nastopili magistrski in doktorski študenti. Za udeležence festivala so pripravili prava presenečenja, še zlasti s področja organske kemije.

 

 

 

 

 

TOVARNE V MALEM_SPLETTovarne v malem

Poleg tovarn, kjer  proizvajamo najrazličnejše proizvode, poznamo tudi majhne tovarne – celične tovarne in tovarne celic, pa tudi laboratorijski procesi s področja kemijskega inženirstva ne potekajo v izjemno velikih dimenzijah.

 

 

 

 

 

VEDETI O ŽIVILJENJU_SPLETKaj je dobro vedeti o življenju in okolju v 21. stoletju

Uspešen način življenja v 21. stoletju je odvisen od upoštevanja ugotovitev in priporočil strokovnjakov o podnebnih spremembah, vodi, virih in rabi energije, lesu, pridelovanju hrane, in seveda še o marsičem drugem. Znati moramo ločevati med znanostjo in tehnologijo, dvomiti o marsičem, kar nam posredujejo sredstva družbenega obveščanja. Po drugi strani pa se moramo zavedati kulturne dediščine in njenega posredovanja ljudem po Evropi in na ostalih celinah.

 

 

 

 

SPOZNAVANJE VZHODA_SPLETSpoznavanje vzhoda 

Živimo v globalni dobi, zato je več kot le dobro, da poznamo ljudi po svetu – njihov prevladujoč način razmišljanja in ravnanja v vsakdanjih in posebnih pogojih npr. ob nesrečah, katastrofah. Za 22. slovenski festival znanosti smo vam pripravili v sodelovanju z Oddelkom za afriške in azijske študije ljubljanske Filozofske fakultete več predavanj s tematiko Japonske in Kitajske.

 

 

 

 

 

Dušan Petrač_SPLETOsvajanje vesolja

Dr. Dušan Petrač, vrhunski fizik nizkih temperatur in Nasin dolgoletni sodelavec ter Nasin ambasador, bo konec januarja 2017 dopolnil 85 let. V zvezi s tem osebnim jubilejem mu bomo na 22. slovenskem festivalu znanosti pripravili poseben dogodek.

Svoje aktivnosti bodo predstavili izkušeni slovenski strokovnjaki – poznavalci vesolja, te študenti, ki jih povezuje Zavod Spacelink v podpornem okolju Slovenske znanstvene fundacije »IdeaLab«.

PODPORNIKI FESTIVALA

22. Slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo je že peta zaporedna letna prireditev, ki jo bodo omogočile predvsem donacije in sponzorstva gospodarskih družb, institucij znanja ter darežljivi posamezniki. Vsi ti se zavedajo, da je nujno, da je znanost med ljudmi in za ljudi; da raziskovalci vseh delujočih generacij in raziskovalci v tretjem življenjskem obdobju potrebujejo komunikacijo o njihovih znanstvenih dosežkih ne le s kolegi v stroki, temveč tudi z ostalimi radovednimi in vedoželjnimi državljani.

Da ljudje končno dobijo strokovno neoporečne odgovore na številna vprašanja glede razvoja in znanja. Da znanost vzljubijo in se navdušijo za poklicno delovanje v vlogi raziskovalk in raziskovalcev, razvojnic in razvojnikov. Slednje še zlasti velja za mlade šolajoče se ljudi – učence, dijake in študente.

Da bi mladim omogočili udeležbo na festivalu glede na njihov interes in bi udelžbe na prireditvi ne omejevali, je Slovenska znanstvena fundacija tudi v letu 2016 v mesecu marcu aktivirala vseslovensko akcijo zbiranja denarnih sredstev za prost vstop mladih udeležencev na vse festivalske dogodke oziroma na izbrane dogodke na osnovi lastne izbire.

Akcija (trajala bo do konca meseca septembra) je priložnost še zlasti za gospodarske družbe in institucije znanja, da s podporo festivalu znanosti pokažejo, da so zavezane svojemu poslanstvu kot družbeno odgovorne, družini prijazne in (ali) mladim naklonjene organizacije.

Do 21 septembra 2016 so sprejeli odločitev o denarni podpori letošnjemu festivalu znanosti v 27 organizacijah in sicer:

 • BTC, d.d., Ljubljana
 • Univerza v Ljubljani
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 •  Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
 • Krka, d.d., Novo mesto
 • Aerosol, d.o.o., Ljubljana
 • GEN energija, d.o.o., Krško
 • Roche, d.o.o., Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Inotherm, d.o.o., Prigorica
 • Kolektor Etra, d.o.o., Ljubljana
 • Pomurske mlekarne, d.d., Murska Sobota
 • Steklarna Hrastnik, d.o.o., Hrastnik
 • Medis, d.o.o., Ljubljana
 • Optotek, d.o.o., Ljubljana
 • SIQ, Ljubljana
 • Vizija računovodstvo, d.d., Ljubljana
 • LIST, d.o.o., Ljubljana
 • Tribotim, d.o.o., Ljubljana
 • Medex, d.o.o., Ljubljana
 • Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana
 • Brinox, d.o.o., Medvode
 • Sika, d.o.o., Trzin
 • Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana
 • S&T Slovenija, d.d., Ljubljana
 • NN - podjetje, ki ne želi biti imenovano
 • NN1 - podjetje, ki ne želi biti imenovano
 • NN2 - podjetje, ki ne želi biti imenovano

 

Od 1. marca do 21. septembra 2016 so naklonili eno ali več donacij organizaciji festivala znanosti:

Andrej ŠMALC ● Metka POVŽ ● Stojan KOGEJ ● Stjepan ŠAUBERT ● Primož A. SIMONITI ● Matija GOGALA ● Janez Z. LAMOVEC ● Dragica TURNŠEK ● Franc VREČER ● Boris PATERNU ● Ljubo BAVCON ● Uroš BLATNIK ● Lili KORNHAUSER CERAR ● Jože ŠKERJANC ● Mojca ŠUKLJE ● Peter BREZNIK ● Milan POPOVIČ ● Anton VRATUŠA ● Valerija OSTERC ● Tatjana CIBIC ● Janez E. GRIL ● Zora KONJAJEV ● Miha TOMAŽEVIČ ● Boštjan ŽEKŠ ● Fedor PEČAK ● Stanislav J. KRISTL ● Miha TIŠLER ● Žiga ŠMIT ● Alojz KRALJ ● Mladen EST ● Miklavž PLENIČAR ● Peter NOVAK ● Janez SODRŽNIK ● Andrej REMŠKAR ● Anton KONČNIK ● Biba TERŽAN ● Simon OBLAK ● Rudolf KOPRIVNIK ● Aleksa CIMERMAN ● Mojca ALJANČIČ ● Janez SKETELJ ● George MEJAK ● Josip PAVLIČ ●  Marija LEŠNJAK ● Peter PEER Vojko ČOK ● Gregor STRAŽAR Mitja ŽUPANČIČ ● Barica MARENTIČ POŽARNIK Jože MAČEK ● Marijan PEKLAJ Marjeta ŠENTJURC ● Lev KREFT Zdravko MLINAR ● Andrej A. KRANJC Tadej BAJD ● Alenka ŠELIH Miha JAPELJ ● Leon CELIK Tomaž GYERGYEK ● Miroslava DRASLER Valter DOLEČEK ● Radojka VERČKO ●  Julijana KRISTL ● Anton BEOVIČ ● Violeta BULC ● Franc CVELBAR ● Miomir KNEŽEVIČ ● Stanko SRČIČ ● Anton BERGANT ● Maca JOGAN ● Borut BOŽIČ ● Aleš MIŽIGOJ ● Anton ŠTALC ● Mojca Vizjak Pavšič ● Boris TOMC ● Nada KRAŠEVEC ● Tomaž SLAK ● Slavko STRMČNIK ● Franc KRAMBERGER ● Marjan ROŽIČ ● Peter FAJFAR ● Edvard KOBAL ● Ferdinand TROŠT ● Veronika ABRAM ● Majda POTRATA ● Marko TOPIČ ● Boštjan PEČNIK ● Krešmir PUHARIČ ● Aljoša LIPOVŠEK ● Matjaž KMECL ● Andrej PAULIN ● Tom TURK ● Tomaž KOLENKO ● Štefka KUČAN ● Jože RAKOVEC ● Milan VODOPIVEC ● Aleš ČERIN ● NN1 ● Primož ŠEGEDIN ● Janez PODOBNIK ● Jurij KUNAVER ● Jurkica KIDRIČ ● Mojca ŠVIGELJ-ČERNIGOJ ● Aleksander PAVKO ● Olga BURICA ● Emil GANTAR ● Majda ŽIGON ● Radovan KOMEL ● Miran VESELIČ ● Breda KROFLIČ ● Matjaž MULEJ ● Peter VENTURINI ● Polona UMEK ● Franc POHLEVEN ● Jože KRAŠOVEC ● Vera ALJANČIČ FALEŽ ● Bojan ŽLENDER Jadran FAGANELI ● Ervin KRALJ ● Igor ŠKAMPERLE ● Martin ČOPIČ ● Tatjana KOUSPUC ● Boris ŠKET ● Simon PIRC ● Aleš MIHELIČ ● Jurkica KIDRIČ ● Alenka MALEJ ● Peter STANOVNIK ● Primož HAINZ ● Polona OJSTRŠEK ●

V priponkah spodaj si lahko ogledate tudi letošnja plakata festivala:

podporniki-festivala_podjetja podporniki-festivala_drzavljani

FESTIVALSKI INFORMATORJI

Več o festivalu si lahko preberete v festivalskih informatorjih.

INFORMATOR 2

INFORMATOR 3