19. in 20. maj 2016: Veselje z znanostjo ob 22. rojstnem dnevu SZF

FANT Z EPRUVETOV četrtek, 19. maja 2016, je v Raziskovalnem laboratoriju za otroke in mladostnike, ki je prejel certifikat Evropske točke za nadarjene, potekala delavnica za nadarjene učence devetletke o kemijskih, biokemijskih in biotehnoloških procesih pri pripravi hrane. Udeleženci so se seznanili z znanstvenimi in tehnološkimi pogledi na pripravo hrane ter se praktično preizkusili v pripravi kruha in mlečnih izdelkov.

V petek, 20. maja 2016, so nadarjeni učenci z več ljubljanskih devetletk sodelovali na delavnici o znanosti, tehnologiji in magiji. Spoznavali so relacije med znanostjo in tehnologijo ter hitrost njunega odzivanja na pričakovane rešitve problemov življenja in delovanja ljudi na delovnem mestu in v gospodinjstvih.

Posebno pozornost so namenili dilemam, ki jih imajo znanstveniki pri predstavljanju svojih odkritij sredstvom družbenega obveščanja ter učitelji pri posredovanju znanosti v razredu. Seznanili so se tudi z razlikami med znanostjo in magijo, ki je kljub pol tisočletni prisotnosti moderne znanosti in znanstvenega načina razmišljanja še vedno zanimiva in budi upanja v ljudi v bolezni, revščini, lakoti.

Znanstveniki so pred nelahko nalogo, da zlasti mlade učeče se ljudi seznanijo in navdušijo za nemagično podobo znanosti. Pri tem pa morajo tudi upati, da bodo takšno podobo znanosti mladi sprejeli.

Projekt so podprli:

 

SIQ 

ARBORA

 

abelium

 

 

WFS