16. junij 2016: Rezultati meseca donatorstva in sponzorstva več znanosti na Slovenskem

DenarMed 9. majem in 9. junijem 2016 je potekal v okviru Slovenske znanstvene fundacije (SZF) Mesec donatorstva za več znanosti na Slovenskem. Zbrana denarna sredstva so bila usmerjena v skupni višini 3.840,00 EUR v sklad za organizacijo 22. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo "Opazujem, raziskujem, razlagam". Sedem (7) podjetij je prispevalo skupaj 2.450,00 EUR; 21 posameznikov pa skupaj 1.390,00 EUR.

V tednu med 31. majem in 3. junijem 2016 je SZF aktivirala novo akcijo zbiranja sredstev za festival znanosti. K sodelovanju je povabila 40 podjetij, eno institucijo znanja ter 185 državljanov; med 6. in 16 junijem 2016 pa še 80 podjetij.