14. marce 2018: Podpis pisma o nameri za ustanovitev sklada Japonska med nami

Zaslužni prof. dr. Andrej Bekeš, pobudnik ustanovitve posebnega sklada, in dr. Edvard Kobal, direktor SZF, sta v prostorih ustanove slovesno podpisala pismo o nameri, da se ustanovi sklad Japonska med nami, ki bo pospeševal vključevanje japonskih strokovnjakov v slovenska raziskovalna jedra, še zlasti na področju humanističnih in družboslovnih ved.