14. februar 2018: Posvet v Državnem svetu RS

Državni svet RS je organiziral posvet o predlogu novega zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

V razpravi je dr. Edvard Kobal izpostavil, da se besedilo zakona ne ukvarja z ureditvijo odnosa ministrstva, ki je pristojno za znanost s SZF, čeprav je to zadeva, ki jo naj Vlada RS kot soustanoviteljica ustanove uredi prav v okviru tega zakona.