"Znanost ustvarjajo raziskovalci za vse ljudi brez v naprej postavljenih ovir in mej."

Slovenska znanstvena fundacija vas vabi, da dogajanja v raziskovalni dejavnosti ne le opazujete, ampak v njih tudi sodelujete kot uporabniki dosežkov, partnerji, pokrovitelji ali kot podporniki. 

SZF OB VSTOPU V 25-LETO IZVOLIL KROVNE FUNKCIONARJE USTANOVE

Na dan vstopa v jubilejno 25-to leto delovanja, 16. maja 2018, so se v prostorih Slovenske znanstvene fundacije (SZF) sestali predstavniki zgodovinskih in naknadnih soustanoviteljev SZF na redni letni seji Sveta ustanove. Poleg običajnih točk dnevnega reda kot je obravnava letnega poročila za preteklo poslovno leto ter izdaje soglasja k programu in finančnemu načrt za tekoče leto, so na letošnjem zasedanju izvedli tudi volitve in imenovali nekatere funkcionarje fundacijinih organov ter obravnavali usmeritev prednostnih aktivnosti SZF v obdobju med 25. majem 2018 in 25. majem 2020, ko se izteče srednjeročno obdobje 2016 in 2020.

Maj-mesec znanosti v SZF

16. maja 1994 je bilo zaključeno podpisovanje ustanovitvenega akta Slovenske znanstvene fundacije (SZF), 25. maja 1994, pa je prvič zasedala Skupščina ustanoviteljev SZF, kmalu preimenovana v Svet ustanove SZF. V spomin na te pomembne dogodke za SZF, je ustanova razglasila mesec maj za mesec znanosti.

Glavno dogajanje v maju je usmerjeno v ozaveščanje državljanov o razvojni vlogi znanosti v slovenski in evropski družbi ter v spodbujanje državljanov za filantropno delovanje v smeri za več znanosti na Slovenskem.

Mesec znanosti bo potekal med 9. majem in 9. junijem 2018.

Letno zasedanje Sveta ustanove SZF

Za mesec maj je načrtovano zasedanje Sveta ustanove SZF. Na njem bodo članice in člani volili, v nekaterih primerih pa skladno s Statutom ustanove imenovali funkcionarje organov-predsednika in enega podpredsednika Sveta ustanove, predsednika uprave in direktorja.

Medalja za zasluge prof. dr. Petru Rasporju

Prof. dr. Peter Raspor, predsednik Znanstvenega sveta SZF, je bil dne 30. aprila 2018 odlikovan za svoje znanstveno delovanje v Sloveniji in mednarodnem prostoru z medaljo za zasluge. Odlikovanje mu je podelil predsednik države, nj. eksc. gospod Borut Pahor.

Čestitamo!

Medalja za zasluge dr. Mihi Kosu

SZF je ponosna, da je bil 30. aprila 2018, odlikovan z medaljo za zasluge dr. Miha Kos, direktor Ustanove Hiša eksperimentov.

SZF je s Hišo eksperimentov povezana, saj je njena soustanoviteljica, zato je vesela, da je Hiša eksperimentov tudi deležna medalje.

Potekajo že intenzivne priprave na 24. slovenski festival znanosti

Za 24. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo, ki bo potekal med 25. in 27. septembrom 2018 v Ljubljani, je bilo izbrano geslo Narava, človek in eksperimenti. Z njim želi SZF skupaj s soorganizatorji-delniško družbo Lek, članom skupine Sandoz, in Univerzo v Ljubljani (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za farmacijo) udeležencem prireditve predstaviti in približati eksperimente na različnih področjih naravoslovja, znanost in umetnost načrtovanja in izvajanja eksperimentov, pa tudi eksperimente v medicini ter na področjih družboslovnih znanosti.

Poudarek pa bo tudi na številnih razmerjih in odnosih, ki jih vzpostavlja človek z naravo, na industriji, ki je odvisna od dosežkov zlasti s področja naravoslovnih ved znanosti.

Častni pokrovitelj festivala je prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani.

Soustanovitelji:
repslosazuUNLJmariborprimorskaijskemskiinstitutDr   btclekkrkamercatorpetrol   delortvgorenjenlbmercatorkolinskaskbgv  Zavod za odprto družbo- Slovenija