"Znanost ustvarjajo raziskovalci za vse ljudi brez v naprej postavljenih ovir in mej."

Slovenska znanstvena fundacija vas vabi, da dogajanja v raziskovalni dejavnosti ne le opazujete, ampak v njih tudi sodelujete kot uporabniki dosežkov, partnerji, pokrovitelji ali kot podporniki. 

prometejOdprt razpis za priznanja: »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« in »Komunikator-ica znanosti leta 2017«

Slovenska znanstvena fundacija v novembru vsako leto odpre razpis za zbiranje nominacij za podelitev dveh vrst nacionalnih priznanj posameznikom, ki so se v tistem letu v slovenskem prostoru najbolj odlikovali v promociji in komunikaciji znanosti in znanstvenih dosežkov. Obrazce s kandidaturo in ustreznimi prilogami pošljite s klasično pošto na naslov: Štefanova 15, 1000 Ljubljana, do vključno 8. decembra 2017.

Prvo priznanje, »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«, ustanova podeljuje že od leta 2003 dalje. Nominiranci za letošnje leto so lahko posamezniki, skupine ali organizacije, ki so se v obdobju 2015-2017 odlikovale v komuniciranju znanosti in za tovrstno odličnost še niso prejeli javnega nacionalnega priznanja.

Drugo priznanje,  »Komunikator-ica znanosti leta 2017«, ustanova podeljuje od leta 2013 dalje in je enoletni častni naziv, ki ga prejme izbran posameznik (v poštev ne pridejo skupine in tudi ne organizacije) za dosežen izjemen uspeh v komuniciranju znanosti z določeno javnostjo, ki sestavlja slovensko družbo (splošna, strokovna, politična…) in to v katerikoli obliki (publikacija, članek, radijska ali televizijska oddaja, spletna stran, portal, razstava, film…) v obdobju november 2016 – november 2017. Za leto 2017 bo podeljen le en častni naslov in to ne s področja fizike ali geografije ali ekologije.

Razpis in obrazec za oddajo kandidature:

 

Razpis

Prometej znanosti 2017_RAZPIS

Prometej znanosti_OBRAZEC

Komunikator 2017_RAZPIS

Komunikator 2017_OBRAZEC

unesco10. november 2017: Dan odprtih vrat SZF

Slovenska znanstvena fundacija se jutri, 10. novembra 2017, pridružuje letnemu praznovanju UNESCOvega Svetovnega dneva znanosti za mir in razvoj z Dnevom odprtih vrat.

Ljubitelji in prijatelji znanosti ste vabljeni, da se med 10. in 14. uro oglasite na Štefanovi ulici 15 v Ljubljani, kjer domuje fundacija in ob prijetnem vzdušju izkoristite možnost pogovora z direktorjem dr. Edvardom Kobalom o poljubnih tematikah vezanih na znanost ter o trenutnem stanju in odnosu do znanosti in znanstvenikov v Sloveniji in svetu.

 

prof. dr. Marija Strojnik SchollNoordungovo spominsko predavanje v letu 2017

Noordungovo spominsko predavanje na 23. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo »V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti« je pripadlo prof. dr. Mariji Strojnik Scholl, državljanki ZDA in Republike Slovenije, ki sedaj deluje na Raziskovalnem centru za optiko v Leonu ter kot gostujoča profesorica na Univerzi v Guadalajari (Mehika). Je izvedenka za teleskope, radiometrijo, inerferometrijo in karakterizacijo površin. Njeno znanje in izkušnje jo uvrščajo med vodilne znanstvenice na planetu. Je prejemnica George W. Goddarove nagrade za razvoj avtonomne tehnike za optično navigacijo z uporabo zvezdnih zemljevidov in inteligentne CCD kamere. To kamero je profesorica Strojnik-Scholl razvila v Laboratoriju za reaktivni pogon (Pasadena) in je bila uporabljena v okviru misije Cassini (2005-2017). Pomembno raziskovalno področje njenega delovanja je odkrivanje (iskanje) planetov zunaj našega Osončja. To je bila tudi tema njenega predavanja, posvečenega spominu na življenje in delo Hermana Potočnika Noordunga na letošnjem slovenskem festivalu znanosti.

logo_23-sfz23. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo

Letošnje festivalsko geslo »V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti« v ospredje postavlja različna področja znanstvene ustvarjalnosti, ki dosedaj niso bila v ospredju. To velja še lasti za močno skupino bioloških ved ter za nekatere družboslovne in humanistične vede. Na festivalu znanosti konec septembra 2017 se bodo zato pripovedovale zgodbe s področij znanosti, ki so izjemno povezane z našim vsakdanjim življenjem. Prav pripovedovanje zgodb v živo naj bi udeležencem omogočilo uvid v povezanost vsakega izmed nas z znanostjo.

Nekateri med nami pod vplivom javnega dogajanja na Slovenskem dvomijo v koristnost znanosti. Osnovni namen znanstvenoraziskovalne ustvarjalnosti ni v neposrednem zasledovanju zgolj koristnosti. V ospredju so namreč znanstvena spoznanja, ob tem pa tudi odkrivanje koga in kaj bodo ta spoznanja spremenila, nadgradila ali nadomestila. Skratka, raziskovalci vendarle odkrivajo vrednote odnosov do ljudi, ki se z znanostjo poklicno ne ukvarjajo. Pri tem želijo, da bi imela večina v družbi naklonilen odnos do njihove ustvarjalnosti.

Udeležba na 23. slovenskem festivalu znanosti med 25. in 27. septembrom 2017 bo za udeležence priložnost, da v živo – v neposrednem stiku z raziskovalci različnih generacij in popularizatorji znanosti spoznavajo delovanje raziskovalcev; procese, ki so pripeljali do znanstvenih dosežkov ter odprli pot do novih odkritij in znanstvenih spoznanj.

Tukaj si lahko ogledate program festivala.

 

 

Podporniki 23. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo "Na krilih raziskovalne ustvarjalnosti"

 podporniki-23-sfz-2 podporniki-23-sfz-3 podporniki-23-sfz-4 podporniki-23-sfz-5 podporniki-23-sfz-6 podporniki-23-sfz-7 podporniki-23-sfz-8podporniki-23-sfz-9

 

 

 szf-wfsSodelovanje Slovenske znanstvene fundacije s Svetovno federacijo znanstvenikov

Leto 2017 je jubilejno leto sodelovanja med Slovensko znanstveno fundacijo in Svetovno federacijo znanstvenikov (World Federation of Scientists, WFS) iz Ženeve. Februarja meseca je minilo prvih 15 let partnerskega sodelovanja, ki je še zlasti plodno na področju štipendij Svetovnega laboratorija Svetovne federacije znanstvenikov doktorandom in mladim doktorjem znanosti, ki raziskovalno delujejo na področjih planetarnih nujnosti.

V mesecu marcu je zaključilo prejemanje prestižne štipendije Svetovnega laboratorija 9 slovenskih mladih raziskovalcev, v mesecu avgustu pa se je začel nov cikel štipendiranja za 11 slovenskih nominirancev od 12 predlaganih.

V počastitev jubilejnega leta je Slovenska znanstvena fundacija meseca maja ustanovila Jubilejni sklad, sklad dvojček. Denarna sredstva tega sklada (prve donacije in dotacije so mu namenili trije soustanovitelji Slovenske znanstvene fundacije: Institut »Jožef Stefan«, Kemijski institut, BTC, d.d.) bodo usmerjena prednostno v zagotavljanje nadaljnje neodvisne denarne podpore nekdanjim slovenskim štipendistom Svetovnega laboratorija.

slo-skot Sodelovanje Slovenske znanstvene fundacije z Orkney Science Festival, Ltd.

Leta 1997 je prišlo prvič do izmenjave slovenskih in škotskih popularizatorjev znanosti v okviru Orkney Science Festivala, ki je kmalu postal mednarodni festival ter slovenskega festivala znanosti v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije. Izmenjave so postale tradicionalne in v letu 2017, ko slavimo prvih 20 let sodelovanja, obe organizaciji pripravljata posebne dogodke: slovenski bodo potekali med 7. in 13. septembrom na Škotskem, škotski pa na 23. slovenskem festivalu znanosti med 25. in 27. septembrom.

atlantic-grupa

Skupni razpis štipendije v okviru  Sklada IdeaLab

Slovenska znanstvena fundacija skupaj s soustanoviteljico ustanove, DrogoKolinska d.d., članico skupine Atlantic grupa, razpisuje štipendijo za študijsko leto 2017/2018 in sicer za dodiplomskega študenta strojništva oziroma živilstva. Izbran štipendist bo denarno podporo v višini 300 EUR mesečno prejemal od oktobra 2017 do vključno julija 2018. 

Prijave pošljite na sedež Slovenske znanstvene fundacije, do vključno 30. septembra 2017. Več o informacij razpisu in prijavni obrazec lahko snamete tukaj: Info_Razpis in Prijavni obrazec.


preserenDr. France Prešern, naravoslovje in popularizacija znanosti

Dr. France Prešern je živel in deloval v obdobju izjemnega razvoja naravoslovnega znanja. O novih znanstvenih odkritjih in spoznanjih niso več razpravljali le znanstveniki med sabo, ampak so začeli znanost in s tem naravoslovje popularizirati znanstveniki med splošno javnostjo z javnimi predavanji in objavami v časopisih. O tem so poročali tudi časopisi v avstrijskem cesarstvu, tudi na Kranjskem. Tako ne preseneča, da zasledimo v Prešernovih pesmih naravoslovne pojme, še zlasti s področja astronomije in zoologije. Nekatere navedbe so napačne, kar pa pesniku ne zamerimo. Prav pa je, da naravoslovci, ki ljubijo umetnost in so predani popularizaciji o Prešernu in znanosti komunicirajo z vsemi sedanjimi ljubitelji znanosti. Temu poslanstvu se ne izneverja SZF. Leta 2009, ko smo proslavljali Mednarodno leto astronomije, smo Prešernovo poezijo, ki vključuje naravoslovne pojme predstavili na več dogodkih, tako v Sloveniji, kakor na Škotskem.

160928_d-petrac_raziskovalec_pod_zarometi_22_sfz_007

Dr. Dušan Petrač: 85 let

Slovenska znanstvena fundacija je ponosna na slovenske znanstvenike, ki so izšli iz domovine ter se uveljavili v svetu. Med njimi je fizik dr. Dušan Petrač, Kropar. Konec januarja je dopolnil 85 let.

V okviru Nasinega Laboratorija za reaktivni pogon je bil več desetletij njegov znanstveni sodelavec pri razvoju vesoljskih plovil (raketoplan, infrardeči teleskop). Leta 1999 je postal tudi sodelavec Slovenske znanstvene fundacije na področju promocije naravoslovja in vizionarja vesoljskih poletov ter bivanja v vesolju, Hermana Potočnika Noordunga.

zahvala

Delati dobro s svojim znanjem in premoženjem

Delati dobro drugim in ne gledati samo nase je eno osnovnih sporočil SZF za poslovno leto 2017. Čas namreč ni primeren za iskanje izgovorov ali odlašanje glede podpiranja komunikacije znanosti na Slovenskem ali soomogočanja pomembnih aktivnosti približevanja znanosti ljudem in njihovega vključevanja v znanstvene procese. V ta namen je SZF pripravila v ponedeljek, 16. januarja 2017 Zahvalni dan donatorjem in komunikatorjem znanosti z vrhuncem na slavnostni akademiji, na kateri so bila podeljena priznanja in časti tistim, ki so v poslovnem letu 2016 postali vzgled drugim v filantropih dejanjih ali dosegli nivo odličnosti v komuniciranju znanosti.

2017_napovedPomembne obletnice v letu 2017

V poslovnem letu 2017 bo SZF skupaj s svojimi soustanovitelji, partnerji, prijatelji in zavezniki proslavila pomembne obletnice.

V februarju 2017 bomo obeležili 15. obletnico štipendijskega sodelovanja s Svetovnim laboratorijem, ki deluje v okviru Svetovne federacije znanstvenikov (WFS). V tem obdobju je 131 slovenskih doktorandov in mladih doktorjev znanosti vložilo prošnjo za štipendijo, odobrene so bile 76 prosilcem v veliki večini v trajanju 12 mesecev. O praznovanju obletnice je bil objavljen tudi intervju z direktorjem dr. Edvardom Kobalom v prilogi Znanost časopisa Delo, avtorice dr. Mojce Vizjak Pavšič. Članek si lahko preberete tukaj: 15 let sodelovanja.

Meseca maja bo minilo 20 let od ustanovitve Štipendijskega sklada dr. Toshihika Tsukamota. Japonski poslovnež in filantrop se je namreč odločil, da pomaga s svojimi donacijami in ustanovitvenim premoženjem mladim slovenskim razumnikom, ki se želijo usposabljati ali izpopolnjevati na japonskih institucijah znanja.

Skupina slovenskih vplivnih državljanov je pred 10 leti pri SZF ustanovila Sklad za mlade talente. Ob njem sta se razvili dve podporni okolji – leta 2010 Raziskovalni laboratorij za otroke in mladostnike ter leta 2014 IdeaLab (za študente in mlade strokovnjake).

Meseca septembra bomo na slovenskem in škotskem letnem festivalu znanosti (Orkney International Science Festival) proslavili prvih 20 let izmenjave popularizatorjev in komunikatrojev znanosti.

Meseca decembra pa bo minilo 15 let od uvedbe priznanja »Prometej znanosti za vzorno donatorstvo«. S tem priznanjem SZF spodbuja filantropijo za znanost in promovira izjemne človekoljube, ki pomagajo ustanovi uresničevati njeno poslanstvo.

stroski

SZF je naša in vaša ustanova

Donacije posameznikov in organizacij so velikega pomena za uresničitev zastavljenih ciljev SZF. V ta namen ustanova večkrat med poslovnim letom aktivira akcije zbiranja denarnih sredstev. Prva letošnja akcija med članicami in člani Kluba prijateljev SZF je bila aktivirana 31. januarja 2017. K doniranju za potrebe pokritja stroškov rednega poslovanja SZF je bilo povabljenih 150 članov. Akcija traja do 15. marca 2017.

srce

Imeti srce za druge

Tradicionalne letne akcije zbiranja denarnih sredstev so dober pokazatelj stopnje zavedanja posameznikov in organizacij glede odgovornosti do potreb okolja v katerih delujejo.

Med novembrom 2016 in januarjem 2017 sta potekali dve tradicionalni akciji zbiranja denarnih sredstev in sicer za oblikovanje neodvisnih denarnih podpor študentom na slovenskih univerzah ter za aktivnosti v Raziskovalnem laboratoriju za otroke in mladostnike.

V okviru akcije za študente je bilo povabljenih k donatorskemu sodelovanju 139 članic in članov Kluba prijateljev SZF. Do vključno 31. januarja 2017 se jih je odzvalo skupaj 35, pripevali pa so 2.200,00 EUR.

V akcijo aktivnosti Raziskovalnega laboratorija je bilo vključenih 174 posameznikov in 100 organizacij. Posamezniki (42) so prispevali 1.890,00 EUR, organizacije (11) 9.850,00 EUR; skupaj 11.740,00 EUR.

 

raziskovalni-laboratorij_informator-2017

Znanost za mlade

Slovenska znanstvena fundacija je v novembru s svojimi dogodki proslavila Svetovni dan znanosti. Ob tej priliki je izšel nov program Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike za leto 2017, hkrati pa se je pričela tudi donatorska akcija za zbiranje sredstev za delovanje laboratorija.

Mladi, ki začenjajo svoje prve korake v smeri raziskovanja  se bodo imeli v naslednjem letu priložnost vključiti v različne delavnice s fokusom na spoznavanju procesa raziskovanja. Tisti, ki pa so v tem procesu že domači se bodo imeli možnost udeležiti delavnic, kjer se bodo lahko preizkusili v praktičnem reševanju zanimivih problemov v znanosti, svoje rešitve pa nato predstavili na letnem slovenskem festivalu znanosti v sekciji »Sejem eksperimentov«.

Poleg delavnic bodo v osnovnih in srednjih šolah potekala popularizacijska predavanja o načinu življenja v 21. stoletju, ki predstavlja sožitje posameznika s sodobno znanostjo.

Več o temah delavnic in predavanj, poslanstvu Raziskovalnega laboratorija in utrinkih s prejšnjih dogodkov si lahko preberete v informatorju spodaj.

Program Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike 2017

 

Soustanovitelji:
repslosazuUNLJmariborprimorskaijskemskiinstitutDr   btclekkrkamercatorpetrol   delortvgorenjenlbmercatorkolinskaskbgv  Zavod za odprto družbo- Slovenija